Individuell samtalsbehandling för personer med missbruksproblematik

Målgruppen är personer, män och kvinnor med missbruksproblematik. Verksamheten vänder sig i huvudsak till åldrarna 18 -29 år. Särskilt fokus, utöver missbruket, ligger på målgruppen med neuropsykiatriska problematik. En neuropsykiatrisk diagnos kan ha ställts sent i livet och gjort att de inte har fått adekvat hjälp tidigare. Målgruppen har som regel många misslyckanden bakom sig och många har erfarenhet av hemlöshet och socialt utanförskap.

Personerna i målgruppen ska inte ha ett aktivt missbruk men kan ha läkemedelsassisterad underhållsbehandling som exempelvis metadon/subutex.

I verksamheten finns god erfarenhet av att möta våldsutsatta personer både i boende och behandling.

Verksamhetens utgångspunkt är systemteoretisk. Arbetssättet är miljöterapeutiskt och lösningsfokuserat. MI (motiverande interviewing) är en teknik som används. I och med att målgruppen är personer med, utöver missbruksproblematiken, har en neuropsykiatrisk problematik bygger mycket av arbetet på att skapa rutiner och strukturer i vardagen. Personalen har utbildning i 12-stegprogrammet.
Avseende stöd och behandling för de neuropsykiatriska svårigheterna är denna inriktat på ett psykopedagogiskt arbete.

Vi arbetar med att hjälpa klienterna med att bli medvetna om en skillnad mellan hur det är nu och hur det borde vara utifrån de egna tankarna. Genom motiverande/coachande samtal söker personalen efter och lockar fram dessa tankar och idéer om det aktuella beteendet och förändringar av detta. Vi respektera alltid individens självbestämmanderätt och den egna förmågan och vi kommer att understödja självtilliten hos klienten. Det handlar om att visa att man har förmåga att klara av en förändring vilket i sin tur leder till ökat självförtroende och tro på att förändring är möjligt.

Den psykopedagogiska metodiken är upplagd som ett lärande av den egna problematiken/diagnosen och vilka konsekvenser den får i vardagen. Drogberoendet kan tolkas på olika sätt. I sammanhanget med neuropsykiatriska funktionssvårigheter kan det ses som en självmedicinering. Det är därför angeläget att orsaken till beroendet och effekten av alkohol, narkotika eller vad det handlar om kan förstås av den boende som vilken funktion den har för den enskilde. Att det inte bara är en drog för t ex dövning eller flykt. Pedagogiken handlar om hur den samverkar med det neuropsykiatriska funktionshindret.

Vi tar emot klienter med substitutionsbehandling under förutsättning att klienten är färdiginställd och att inga dosjusteringar är planerade den närmsta månaden. Vid förstabesöket är det av stor vikt att teamen som sköter substitutionsmedicineringen deltar. Detta för att säkerställa att det inte förekommit något sidomissbruk under de tre senaste månaderna. Vi tar gärna del av urinprover som tas av respektive medicinteam detta för att om återfall inträffar kunna arbeta med detta så fort som möjligt eller om annan åtgärd ska vidtas.

Avtal finns med Stockholms stad.

Arbeta på OC!

Söker du ett givande,
trivsamt och stimulerande
arbete. Kontakta oss
med ditt CV.


Läs mer här

Kontakta oss

Tel. 08-649 59 00
Tel. 08-649 59 90

E-post: info@oc.se


Hitta till oss

Kontakta oss