Stort grattis Elise!

Idag tar vår medarbetare Elise Lindqvist emot Hans Majestät Konungens medalj för förtjänstfulla sociala insatser. Vi är så tacksamma för ditt engagemang som samtalscoach/själavårdare hos oss på OmsorgsCompagniet. Ditt arbete gör stor skillnad. Åter igen stort grattis till en välförtjänt utmärkelse.

Information gällande Covid-19

Covid-19 är en infektionssjukdom som orsakas av ett virus. Sjukdomen påminner om influensa, med feber och hosta. De flesta blir lindrigt sjuka. Om du har förkylningssymtom, ska du enligt Folkhälsomyndighetens senaste riktlinjer stanna hemma och undvika träffa andra. Smittsamhet: Smittsamhet Inkubationstid för sjukdomen kan variera mellan 2 och 14 dagar, vanligast har varit fem dagar…