Introduktion LSS/SoL

Avlösning

OC erbjuder föräldrar avlastning i vårdsysslan det innebär att ta hand om ett funktionshindrat barn. Dels för att få mer tid med barnets syskon, dels för att få mer tid för egna aktiviteter och chans till återhämtning.
Avlösning kan ibland ske utanför hemmet, dock oftast i hemmiljön. Avlösning kan också innebära att en anhörigvårdare som vårdar sin make/maka hemma får avlastning i detta.

Ledsagning

OC erbjuder barn, ungdomar, vuxna och äldre att få hjälp med att kunna delta i olika aktiviteter. Exempel på detta kan vara att komma till simhallen, gå på bio, äta på restaurang eller gå på museum. Det kan handla om att du är rörelsehindrad, är synskadad eller har annat funktionshinder eller svårigheter.
OC står för ledsagarens omkostnader som uppstår (entréavgifter, biljetter, mat osv). Ledsagning sker genom beslut enligt LSS eller SoL.

Kontakt

Kundansvarig Ledsagning/avlösarservice

070-811 09 96
patricia.ramo@oc.se

070-493 47 98
ida.pavelsen@oc.se

Föräldraledig

Bli kund hos oss

Är du intresserad av att bli kund hos oss på OmsorgsCompagniet eller har du en fråga som rör personlig assistans?
Ring 0200 12 21 00