Avlösning/Ledsagning

Vår ledsagar- och avlösarservice har som mål att du ska kunna leva ditt liv som du önskar utifrån dina behov. För oss är kundens trygghet och nöjdhet samt personalens trivsel i första rummet.

Vi erbjuder ledsagning och avlösning enligt LSS och SoL

OmsorgsCompagniet hjälper barn, ungdomar och vuxna med att rekrytera och administrera personal för ledsagning/avlösning efter deras individuella behov. För att få ett nära och tryggt samarbete med din ledsagare eller avlösare är det viktigt för oss att relationen blir lyckad från början. Det innebär att den person vi anställer överensstämmer med dina behov, intressen, önskemål och förutsättningar. Vi kompetensutvecklar vår personal löpande efter behov och önskemål.

Avlösning

OC erbjuder föräldrar avlastning i vårdsysslan det innebär att ta hand om ett funktionshindrat barn. Dels för att få mer tid med barnets syskon, dels för att få mer tid för egna aktiviteter och chans till återhämtning.

Avlösning kan ibland ske utanför hemmet, dock oftast i hemmiljön. Avlösning kan också innebära att en anhörigvårdare som vårdar sin make/maka hemma får avlastning i detta.

Ledsagning

OC erbjuder barn, ungdomar, vuxna och äldre att få hjälp med att kunna delta i olika aktiviteter. Exempel på detta kan vara att komma till simhallen, gå på bio, äta på restaurang eller gå på museum. Det kan handla om att du är rörelsehindrad, är synskadad eller har annat funktionshinder eller svårigheter.

OC står för ledsagarens omkostnader som uppstår (entréavgifter, biljetter, mat osv). Ledsagning sker genom beslut enligt LSS eller SoL.


Har du inget beslut så ansöker du om insatsen hos din stadsdelsförvaltning, kontakta gärna oss för mer information.
 

Flöde och tillvägagångssätt

Första impulsen kan vara en beställning från biståndshandläggaren eller att du som potentiell kund/anhörig till kund hör av dig till oss. Ansvarig från OC tar kontakt med dig eller anhörig och ger kort information om OC och vårt arbetssätt. Om du vill gå vidare bokar vi in tid för hembesök. Väl på hembesök berättar ansvarig om OC, hur vi arbetar, om våra rutiner och vår kontaktinformation.

Du berättar om dina förutsättningar, vilka tider du vill ha hjälp och dina önskemål om personal. Vi behov kommer en tolk att användas vid hembesöket. 

Rätt att välja personal

Många gånger kan du själv ha förslag på en person som du vill ha som avlösare/ledsagare, i så fall tar vi kontakt med personen för ett möte. Om du inte har förslag på personal så tillsätter vi i första hand någon ur vår egen organisation, i andra hand rekryterar vi utifrån. Efter cirka en månad har vi ett uppföljningsmöte med dig/anhörig, personal och ansvarig från OC.

Det är du som styr hjälpen

Vi delegerar i möjligaste mån ledsagaren och avlösaren att komma överens med dig när du vill få hjälpen för att slippa onödiga mellanled genom ansvarig för verksamheten. Oftast är detta uppskattat hos både kund och anställd då man har en direktkommunikation. När kunder har mer omfattande insatser och ytterligare personal är inblandad går tidsbokningen genom ansvarig hos OC. Kostnader som uppstår i samband med uppdraget för ledsagaren/avlösaren betalas av denna själv. Du som kund ska ej lägga ut för dessa omkostnader. 

Kontakt

Verksamhetsansvarig
Avlösning/Ledsagning

Bitr. Affärsområdeschef
Personlig assistans

073-511 15 10
asa.rosenqvist@oc.se

Kundansvarig
Ledsagning/Avlösarservice

070-811 09 96
patricia.ramo@oc.se

Meddelande

    Kontakta oss

    Hur kan vi hjälpa till?