Boende

OmsorgsCompagniets olika boenden vänder sig till personer från 18 år eller från 21 år med psykosociala svårigheter eller neuropsykiatriska diagnoser, som på olika sätt har svårt att finna sig till rätta i sin hemmiljö och där det inte finns möjlighet till annat boende.

Vi har stödboende med lägenheter som riktar sig till personer från 21 år som har eller haft en missbruksproblematik eller hemlöshet.

Vi har tre LSS serviceboenden från 18 år. Målgruppen tillhör personkrets 1, vuxna från 18 år med lindrig utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

Träningslägenheter från 21 år. Skyddat boende där vi kan placera samma dag som vi får en förfrågan.

  • Sysselsättning

Vårat mål är att alla våra boende skall ha någon typ dagligverksamhet/sysselsättning.

  • Behandling/Insatslängd

Beroende på hur stort omvårdnadsbehov den boende har. Normalt ca 1-1 1/2 år.

  • Handledning

Personalen har kontinuerliga och fasta tider för handledning.

  • Fortbildning

Vi säkerhetsställer att all personal inom verksamheten har den utbildning och kompetens som överensstämmer med OmsorgsCompagniets målsättning och krav.
Vidare att personal som utför arbetsuppgifter som kräver särskild kompetens skall vara kvalificerade.

  • Kommunikation/Avstånd

4 st boendeformer och boenden ca 5 km från centrala Stockholm. Ett annat stödboende med träningslägenheter ca 20 km söder om centrala Stockholm. Bra kommunikationer med buss till T-bana, pendeltåg eller närliggande stadsdelar.

  • Referenser

Referenser finns. Kan ges vid förfrågan.

Kontakt

Biträdande verksamhetschef
Boende, OC LSS Salem

072-174 01 38
moa.gunnarsson@oc.se

Meddelande

    Kontakta oss

    Hur kan vi hjälpa till?