AktuelltBoendet, ligger i Harkie utanför Västerås och vänder sig till personer med psykiska och…

Boendet, ligger i Harkie utanför Västerås och vänder sig till personer med psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och som har en missbrukproblematik eller är hemlösa. Åldergrupp från 18 år – och uppåt.

De boende har egna rum och delar kök, vardagsrum och badrum.Rumen är nyrenoverade. Utslussningslägenhet finns.

De boende har var sin kontaktperson. De får stöd i sin rehabilitering, ADL träning, lära sig att sköta ett eget boende, klara av sin ekonomi, sköta myndighetskontakter, sjukvårdskontakter, träna upp sin fysik och återupprätta sociala relationer. Målsättning är att de boende skall få/ ha en daglig sysselsättning. Vi kan hjälpa till att ordna meningsfull sysselsättning i form av olika praktikplatser som kan leda till lönebidragsanställning. Målsättning med boendet är att det på sikt skall leda till ett eget boende.

Gemensamhetslokal
Boendet har en gemensamhetslokal. Där har de boende möjlighet att delta i gemensamma frukostar och middagar. I lokalen finns möjligheter till gemensamma aktiviteter, socialt umgänge, matlagning och även tvättmöjligheter.

Vår personal
Personalen är mentalskötare, behandlingsassistenter, socionomer och socialpedagoger. Tillgång till personal finns dygnet runt. Personalen har mångårig erfarenhet av att arbeta med personer med psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och tung missbruksproblematik.

Metoder
Vi arbetar lösningsfokuserat och har ett miljöterapeutiskt tänkande. Vi arbetar med både långsiktiga och kortsiktiga mål där stödet är anpassat efter varje individ. Vi arbetar efter en helhetssyn där vi ser till hela livssituationen.

Målet med boendet är att öka personens livskvalitet att frigöra och utveckla sina egna resurser och på detta sätt ges möjlighet till att klara av eget boende. Vi uppnår detta genom en noggrann kartläggning av individens styrkor och vilka hinder som finns för utveckling. Vi använder oss av ett skattningssystem som inventerar och synliggör hinder. Vi samarbetar nära arbetsterapeuter, psykiatri och habilitering.Detta i kombination med individens egna mål hjälper vi den boende att uppnå ökad funktionsförmåga och självständighet.