VerksamhetschefBoende 070-715 43 35 rickard.rudelius@oc.se

Styrelseordförande wille.rosenqvist@oc.se

VD/styrelseledamot goran@oc.se

Verksamhetsansvarig Avlösning/Ledsagning Bitr. Affärsområdeschef Personlig assistans 073-511 15 10 asa.rosenqvist@oc.se

Biträdande Verksamhetschef samira.said@oc.se

Head of Legal 070-276 38 24sofia.tedsjo@oc.se

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Jurist (talar även ryska) 070-080 99 72 katja.rodermil@oc.se

Jurist 073-509 81 12 lars-johan.decker@oc.se