Fastighetsassistent tina.pham@oc.se

Kundansvarig Ledsagning/avlösarservice 070-811 09 96 patricia.ramo@oc.se

Rekrytering & Bemanningsansvarig Personlig assistans 070-714 76 58 linnea.sennrot@oc.se

Affärsområdeschef Individ & Familj och LSS 070-773 63 75 birgitta.ekegren@oc.se

Verksamhetschef 070-755 16 74 matias.olsson@projektx2030.se matias.olsson@oc.se

Verksamhetschef LSS-boende Sköndal Vändpunkten 070–715 43 35 patricia.berglund@oc.se

Biträdande verksamhetschef OC LSS Bromma 076-190 86 54 anneli.kettner@oc.se

Biträdande verksamhetschef OC LSS Salem 072-174 01 38 moa.gunnarsson@oc.se

Biträdande verksamhetschef OC stödboende Södertälje 076-875 73 79 thomas.folcker@projektx2030.se

Samordnare Speciallösningar/Träningslägenheter 070-810 03 66 tina.casperson@oc.se