Redovisningsekonom/Controller 0735-08 62 82 tina.nilsson@oc.se

Behandlingsansvarig 073-540 57 73 samira.said@oc.se

Biträdande verksamhetschef Familjehemsverksamheten 070-810 67 72 tatjana.ljungblom@oc.se

Rekrytering & Bemanningsansvarig Personlig assistans 070-714 76 58 adea.berisha@oc.se

Fastighetsassistent tina.pham@oc.se

Kundansvarig Ledsagning/avlösarservice 070-811 09 96 patricia.ramo@oc.se

Kundansvarig Personlig assistans 070-714 76 45 linnea.sennrot@oc.se

Affärsområdeschef 070-773 63 75 birgitta.ekegren@oc.se

Verksamhetschef 070-755 16 74 matias.olsson@projektx2030.se matias.olsson@oc.se

Biträdande verksamhetschef OC LSS Bromma 076-190 86 54 anneli.kettner@oc.se