Styrelseordförande wille.rosenqvist@oc.se

VD/styrelseledamot goran@oc.se

Sanna Pineros

Affärsområdeschef Personlig assistans (talar även tigrinska) 076-010 57 57 sanna.p@oc.se

Verksamhetsansvarig Avlösning/Ledsagning Bitr. Affärsområdeschef Personlig assistans 073-511 15 10 asa.rosenqvist@oc.se

Biträdande Verksamhetschef samira.said@oc.se

Familjehemskonsulent monika.langle@oc.se

Bitr. VerksamhetschefPersonlig assistans, Stockholm(talar även kurdiska) 070-493 47 98 shang.gohary@oc.se

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Jurist (talar även ryska) 070-080 99 72 katja.rodermil@oc.se