Samordnare Speciallösningar/Träningslägenheter 070-810 03 66 tina.casperson@oc.se

Placeringsrådgivare 073-180 05 84 anna.karlsson@oc.se

Controller (talar även polska) 079-068 34 71 monika.kienitz@oc.se

Redovisningsekonom (talar även polska) 0768-86 88 17 katarzyna.szczerba@oc.se

Redovisningsekonom 0735-08 62 82 therese.venegas@oc.se

Löneadministratör (talar även turkiska) 072-858 75 51 busra.kazak@oc.se

Biträdande verksamhetschef Familjehemsverksamheten 070-810 67 72 tatjana.ljungblom@oc.se

Informatör (talar även arabiska) 073-508 93 91 theresa.lejon@oc.se

Informatör 076-181 97 10 erik.petersson@oc.se

Göteborg (talar även somaliska) 072–545 35 94 isse.musse@oc.se