KundansvarigPersonlig assistans, Stockholm 070-493 47 98 nicole.ericson@oc.se

Kundansvarig Personlig assistans, Stockholm 070-416 79 20 jennica.gidlund@oc.se

Kundansvarig Personlig assistans, Stockholm 070-850 55 62 gunnar.ullhag@oc.se

Kundansvarig Personlig assistans 070-714 76 45 linnea.sennrot@oc.se

Kundansvarig Personlig assistans, Stockholm 070-244 09 77 my.rylander@oc.se

Kundansvarig Ledsagning/Avlösarservice 070-811 09 96 patricia.ramo@oc.se

Biträdande verksamhetschef OC stödboende Södertälje 076-875 73 79 thomas.folcker@projektx2030.se

Samordnare Speciallösningar/Träningslägenheter 070-810 03 66 tina.casperson@oc.se

Biträdande verksamhetschef Boende, OC LSS Salem 072-174 01 38 moa.gunnarsson@oc.se

Placeringsrådgivare Boende 073-180 05 84 anna.karlsson@oc.se