Kundansvarig Göteborg 070–083 08 89 caroline.bjorkroth@oc.se

Kundansvarig Malmö (talar även albanska) 073-534 65 89 safete.ibrahimaj@oc.se

Kundansvarig Malmö 070–416 95 30 michaela.sidoli@oc.se

Kundansvarig Trollhättan 073-511 34 19 martina.gustavsson@oc.se

Kundansvarig Trollhättan 073-544 54 79 anita.tetzlaff@oc.se

Kundansvarig Örebro (talar även ryska) 073-541 65 60 alexander.gavrylyuk@oc.se

Kundansvarig Örebro (talar även arabiska och kurdiska) 073-543 54 26 tara.hamid.asad@oc.se

Kundansvarig Örebro 076-010 20 61 suzanne.afzelius@oc.se

Kundansvarig Örebro (talar även arabiska) 072-092 54 89 neven.amin@oc.se

Kundansvarig Stockholm 070-850 55 62 gunnar.ullhag@oc.se