Verksamhetsansvarig Avlösning/Ledsagning Bitr. Affärsområdeschef Personlig assistans 073-511 15 10 asa.rosenqvist@oc.se

Kundansvarig Ledsagning/Avlösarservice 070-811 09 96 patricia.ramo@oc.se