Biträdande verksamhetschef Boende, OC LSS Salem 072-174 01 38 moa.gunnarsson@oc.se