Biträdande verksamhetschef Boende, OC LSS Salem 072-174 01 38 moa.gunnarsson@oc.se

Placeringsrådgivare Boende 073-180 05 84 anna.karlsson@oc.se

Samordnare, OC SpeciallösningBoende 070-225 04 50 jessica.oskarsson@oc.se