Verksamhetsansvarig Avlösning/Ledsagning Bitr. Affärsområdeschef Personlig assistans 073-511 15 10 asa.rosenqvist@oc.se

Bitr. VerksamhetschefPersonlig assistans, Örebro 070-083 08 90 mathias.olaisson@oc.se

Verksamhetsansvarig/Kvalitetschef Personlig assistans jennie.lundin@oc.se

VerksamhetschefPersonlig assistans, Malmö 073-572 94 89 fredrik.nilsson@oc.se