Sanna Pineros

Affärsområdeschef Personlig assistans (talar även tigrinska) 076-010 57 57 sanna.p@oc.se

Verksamhetsansvarig Avlösning/Ledsagning Bitr. Affärsområdeschef Personlig assistans 073-511 15 10 asa.rosenqvist@oc.se

Bitr. VerksamhetschefPersonlig assistans, Stockholm(talar även kurdiska) 070-493 47 98 shang.gohary@oc.se

Bitr. VerksamhetschefPersonlig assistans, Örebro 070-083 08 90 mathias.olaisson@oc.se