Verksamhetschef LSS-boende Sköndal Vändpunkten 070–715 43 35 patricia.berglund@oc.se

Biträdande verksamhetschef OC LSS Salem 072-174 01 38 moa.gunnarsson@oc.se