Verksamhetsansvarig Avlösning/Ledsagning Bitr. Affärsområdeschef Personlig assistans 073-511 15 10 asa.rosenqvist@oc.se

Placeringsrådgivare Boende 073-180 05 84 anna.karlsson@oc.se

Samordnare, OC SpeciallösningBoende 070-225 04 50 jessica.oskarsson@oc.se