Styrelseordförande wille.rosenqvist@oc.se

VD/styrelseledamot goran@oc.se

Verksamhetsansvarig Avlösning/Ledsagning Bitr. Affärsområdeschef Personlig assistans 073-511 15 10 asa.rosenqvist@oc.se

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Styrelseledamot