Familjehem

OmsorgsCompagniet erbjuder jour- och familjehemsplaceringar till barn, ungdomar och vuxna från 11 år som ett alternativ till en HVB placering.

Vi har stor erfarenhet av att arbeta med grovt kriminella ungdomar och vuxna inom vår avhopparverksamhet.

Vi erbjuder ett alternativ till en HVB placering genom att arbeta tätt ihop med familjehemsföräldrar, klientcoacher och familjehemskonsulenter för att få den unge/individen att bryta med den kriminella livsstilen. Vi arbetar även med unga/vuxna som är i behov av skydd utifrån sin levnadssituation.

Vi skräddarsyr en placering utifrån klientens behov och socialtjänstens önskemål.

Klientcoacher arbetar utifrån programmet ”Kriminalitet som livsstil”. Vi samarbetar tätt med berörda myndigheter och nätverket runt den unge/individen.

OmsorgsCompagniet har tillgång till handledare, psykoterapeuter, familjebehandlare, psykologer och psykiatriker.

Vi kan även utföra neuropsykiatriska utredningar.

Våra jour och familjehem finns i hela Sverige och de är utredda enligt Kälvestensmetoden. Alla familjer har deltagit i grundutbildningen ”Ett hem att växa i” och får kontinuerlig fortbildning utifrån den individuella problematiken.

Tillstånd

OmsorgsCompagniet har tillstånd från IVO att bedriva familjehemsvård.

Extra tjänster:

  • Traumabehandling.
  • Stöd till föräldrar och syskon som är kvar i hemmiljön.
  • Stödja individen i hemmiljön innan en placering.
  • Upprätthålla kontakten med biologiska föräldrar.
  • Finnas med som stöd vid umgänge.
  • Neuropsykiatrisk utredning.

Biträdande verksamhetschef
Familjehemsverksamheten

070-810 67 72
tatjana.ljungblom@oc.se

Meddelande