Kvalitetsarbete

OmsorgsCompagniet har utarbetat ett eget kvalitetssystem som är övergripande för hela verksamheten.

Kvalitetssystemet revideras, följs upp och analyseras kontinuerligt för att säkerställa säkerheten och kvaliteten i OCs hjälpinsatser.

Kvalitetssystemet följer de krav och beskrivningar som finns i Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2011:9).

Kvalitetssystemet efterföljer även standard 9001:2000 (kvalitetsledningssystem) enligt ISO.

Kontakt