LSS-boende i Sköndal

LSS-boendet i Sköndal vänder sig till personer som tillhör personkrets 1, unga vuxna från 18 år med lindrig utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
Serviceboendet är beläget nära Sköndals centrum och består av 14 lägenheter i tre fastigheter där även andra hyresgäster bor. Lägenheterna består av nybyggda ettor och tvåor och boendet tar även emot par som har beviljas bistånd enligt LSS. Det är tillåtet att ha husdjur i sin lägenhet. I en av trappuppgångarna finns en gemensamhetslokal/personallägenhet där personal finns på plats dygnet runt. På natten har personalen sovande jour.
I lokalen finns även möjligheter till gemensamma aktiviteter, socialt umgänge, matlagning och gemensamma måltider. Personalen som arbetar på boendet har relevant utbildning och erfarenhet att arbeta med personer som har psykiska och neuropsykiska funktionsnedsättningar. Personalgruppen arbetar med respekt för den enskildes självbestämmande och integritet. Vi arbetar efter den enskildes delaktighet att utforma sin vardag efter sina önskemål och att den enskilde ska ha största möjliga inflytande och medbestämmande över det stöd som ges.
Ett mål för oss i verksamheten och inom LSS är att den enskilde ska få leva ett så självständigt liv som möjligt och kunna leva som alla andra i sin ålder trots sin funktionsnedsättning.

Kontakt

Affärsområdeschef
Boende

070-773 63 75
birgitta.ekegren@oc.se

Placeringsrådgivare
Boende

073-180 05 84
anna.karlsson@oc.se

Meddelande

    Kontakta oss

    Hur kan vi hjälpa till?