OC LSS Bromma

Serviceboendet i Bromma är beläget vid Brommaplan. Målgruppen tillhör personkrets 1, vuxna från 18 år med lindrig utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. Vi har väl upprättade samarbeten med beroendemottagningar och psykiatrienheter.

Boendet består av 11 stycken två och tre rumslägenheter i två fastigheter där även andra hyresgäster bor.

Det är tillåtet att ha husdjur i sin lägenhet. Vår gemensamhetslokal är bemannad dygnet runt.

I lokalen finns även möjlighet till gemensamma aktiviteter, socialt umgänge, matlagning och gemensamma måltider.

Vi arbetar efter den enskildes delaktighet i att utforma sin vardag efter sina önskemål. Den enskilde ska ha största möjliga inflytande och medbestämmande över det stöd som ges.

Vi har regelbundna aktiviteter utifrån den enskildes önskemål som en gruppaktivitet eller enskilt tillsammans med personal.

Ett mål för oss i verksamheten och inom LSS är att den enskilde ska få leva ett så självständigt liv som möjligt och kunna leva som alla andra i sin åldersgrupp.

Målsättningen är att alla som bor på vårt boende skall ha någon typ dagligverksamhet/ sysselsättning.

Kommunikation/ Avstånd

Serviceboendet ligger vid Brommaplan och därifrån utgår bussar och tunnelbana med tät kommunikation till stora delar av Storstockholm.

Personal

Personalen som arbetar på boendet har relevant utbildning och lång erfarenhet att arbeta med personer som har psykiska och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt missbruk. Personalen arbetar med tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande. Genom att skapa en pedagogisk miljö som präglas av lugn, tydlighet och positiva förväntningar ges förutsägbarhet för aktiviteter och händelser. Vi har en stödpedagog anställd på varje LSS boende.

Kontakt

För mer information kontakta placeringsrådgivning 073-180 05 84

Biträdande verksamhetschef
OC LSS Bromma

076-190 86 54
anneli.kettner@oc.se

Meddelande