OC LSS Salem

Serviceboendet i Salem är beläget nära Salems centrum. Målgruppen tillhör personkrets 1, vuxna från 18 år med lindrig utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. Vi har valt att även specialisera oss mot personer med samsjuklighet och tar emot brukare som har eller haft missbruk eller beroende. Vi har väl upprättade samarbeten med beroendemottagningar och psykiatrienheter.

Boendet består av 14 lägenheter i en fastighet där även andra hyresgäster bor.

Lägenheterna är stora ettor och tvåor. Det är tillåtet att ha husdjur i sin lägenhet. Vår gemensamhetslokal är bemannad dygnet runt.

I lokalen finns även möjlighet till gemensamma aktiviteter, socialt umgänge, matlagning och gemensamma måltider.

Vi arbetar efter den enskildes delaktighet i att utforma sin vardag efter sina önskemål. Den enskilde ska ha största möjliga inflytande och medbestämmande över det stöd som ges.

Vi har regelbundna aktiviteter utifrån den enskildes önskemål som en gruppaktivitet eller enskilt tillsammans med personal.

Ett mål för oss i verksamheten och inom LSS är att den enskilde ska få leva ett så självständigt liv som möjligt och kunna leva som alla andra i sin åldersgrupp.

Målsättningen är att alla som bor på vårt boende skall ha någon typ dagligverksamhet/ sysselsättning.

Personal

Personalen som arbetar på boendet har relevant utbildning och lång erfarenhet att arbeta med personer som har psykiska, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt missbruk. Personalen arbetar med tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande. Genom att skapa en pedagogisk miljö som präglas av lugn, tydlighet och positiva förväntningar ges förutsägbarhet för aktiviteter och händelser. Vi har en stödpedagog anställd på varje LSS boende.

Kommunikation/ Avstånd

Serviceboendet ligger centralt i Salem och bussar stannar utanför huset. Resa från Salem till Stockholms central tar ca 45 minuter och Salem- Södertälje tar ca 30 minuter.

Ramavtal

OC LSS Salem har idagsläget ramavtal med följande kommuner: Botkyrka, Danderyd, Haninge , Huddinge, Nynäshamn, Sundbyberg, Tyresö, Täby, Vaxholm. Vi tar även placeringar från andra delar av landet.

Kontakt

Biträdande verksamhetschef
Boende, OC LSS Salem

072-174 01 38
moa.gunnarsson@oc.se

Placeringsrådgivare
Boende

073-180 05 84
anna.karlsson@oc.se

Meddelande

    Kontakta oss

    Hur kan vi hjälpa till?