Skyddat boende

Vi arbetar med individer som behöver skyddat boende, detta på uppdrag av kommuner i hela landet. Målgruppen i denna verksamhet är till exempel ensamma kvinnor, kvinnor med barn, hedersrelaterat våld eller hela familjer som har en aktuell hotbild. Vi tar givetvis emot män också. Vi utgår från individens egna behov och finns behjälpliga om individen vill göra polisanmälan, behöver uppsöka vården mm.

I stödinsatsen har vi ett helhetsfokus. Vi arbetar utifrån lösningsfokuserat synsätt. I detta ingår en salutogen-hälsobefrämjande inriktning i form av hjälp till ökad självkänsla och därigenom återta sina egna verktyg och styrkor. Vår insats är att ha en stödjande och coachande roll. Efter det individuella behovet utformar vi ett stöd, hur litet eller stort det ska vara. Vi stödjer och hjälper individen att hitta och upprätthålla sin egen förmåga och kraft att hantera den situation man befinner sig i.

Personalen är flerspråkig och vana att också arbeta med tolk. Vi kan i princip placera under samma dag som en förfrågan kommer in. Hör gärna av er om ni har frågor och ni är välkomna att komma på besök.

Kontakt

073 – 660 10 51 dygnet runt