Skyddat boende/Akutboende

Våra skyddade boenden är möblerade lägenheter med självhushåll. Vi erbjuder kortare eller längre boende på ett säkert, anonymt och tryggt sätt. Klienten ska kunna känna sig trygg och ha tillgång till personalkontakt dygnet runt men också ha ett privatliv. För att kunna upprätthålla skyddet och anonymiteten måste dock klienten kunna samarbeta på vissa punkter. Säkerhetsrutiner och regler gås igenom med klienten vid insatsens uppstart.
Anonymiteten är vår högsta prioritet för att säkra skyddet, om lokaliseringen röjs så erbjuder vi omgående flytt till ny lokalisering för att säkra skyddet.
Vi kan oftast erbjuda placering inom 24 timmar, ibland snabbare.
För kommuner med ramavtal gäller ingen uppsägningstid, i andra fall är uppsägningstiden 7 dagar.
Klienten har en utsedd kontaktperson som hjälper med praktiska saker som sekretessmarkering, säkerhetsgenomgång, kontakt med myndigheter med mera.
Klienten har även tillgång till akut personalkontakt dygnet runt vid behov.
Vi har avtal med tolkservice vid behov och överenskommelse med placerande kommun, tolkkostnad faktureras placerande kommun.
Vi kan erbjuda hämtning av klient för en mindre kostnad.

Våra priser:
Vuxen: från 1295 kr/dygn (beroende på mängden stöd)
Medföljande barn: 400 kr/dygn
Husdjur: 20 kr/dygn
Hämtning/lämning: från 3000 kr inom Stockholm (beroende på avstånd)

Kontakt

073 – 660 10 51 dygnet runt

Placeringsrådgivare
Boende

073-180 05 84
anna.karlsson@oc.se

Meddelande

    Kontakta oss

    Hur kan vi hjälpa till?