Skyddat boende

Vi arbetar med individer som behöver skyddat boende, detta på uppdrag av kommuner i hela landet. Målgruppen i denna verksamhet är till exempel ensamma kvinnor, kvinnor med barn, hedersrelaterat våld eller hela familjer som har en aktuell hotbild. Vi tar givetvis emot män också. Vi utgår från individens egna behov och finns behjälpliga om individen vill göra polisanmälan, behöver uppsöka vården mm.

I stödinsatsen har vi ett helhetsfokus. Vi arbetar utifrån lösningsfokuserat synsätt. I detta ingår en salutogen-hälsobefrämjande inriktning i form av hjälp till ökad självkänsla och därigenom återta sina egna verktyg och styrkor. Vår insats är att ha en stödjande och coachande roll. Efter det individuella behovet utformar vi ett stöd, hur litet eller stort det ska vara. Vi stödjer och hjälper individen att hitta och upprätthålla sin egen förmåga och kraft att hantera den situation man befinner sig i.

Mitt i en livskris där man är våldsutsatt har man fullt upp med att mentalt och fysiskt sak kunna överleva och få begrepp om vardagen. Det är för oss viktigt att stödja föräldern att efter förmåga kunna bekräfta och ta hand om sina barn. Barn har rätt till sina båda föräldrar, men i den här situationen står skyddsaspekten högst. Därför är en nära kontakt med handläggande socialsekreterare naturlig för oss.

Barnets behov är centralt i vårt arbete. Barnkonventionens intention är en självklarhet för oss med att barns rättigheter ska tillförsäkras oavsett härkomst, kön, religion, funktionshinder eller andra skäl.

Vi tar emot uppdrag från hela Sverige. Vi har lägenheter över hela Stockholm och övriga landet.

I boendet finns det möjlighet att ta med sig husdjur. Förutsättningen är att man ska kunna ta hand om sitt djur själv.

I princip kan vi placera under samma dag som en förfrågan kommer in.

Kontakt