OC Södertälje

Uttrycket ”Ensam är stark” dyker upp i olika sammanhang.

Vi som arbetar på OC Södertäljes Stödboende har lång erfarenhet av att stötta personer som levt i kriminalitet och missbruk. Vi vet att det uttrycket är fel. Vår erfarenhet är istället att viljan att förändra sitt liv kan vara stor, men att det är svårt att klara det på egen hand.

Många har också försökt själva, men misslyckats.

Därför är vår verksamhet inriktad på att coacha och stötta den enskilde i alla de processer som kommer att vara nödvändiga.

Utifrån:

 • Utbildning
 • Arbete
 • Familj och Relationer
 • Själavård
 • Ekonomi
 • Fritid
 • Boende

Personalgruppen består av socionomer, socialpedagoger, behandlingsassistenter, behandlingspedagog, själavård, drog och alkoholterapeut. Personalen arbetar med lågeffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik.

Boendet har dygnet runt-bemanning.

Kriminalitet som Livsstil

Programmet Kriminalitet som Livsstil (KSL) är ett stöd för den enskilde att bli uppmärksam på kriminella tankemönster och vilka situationer som kan innebära en ökad risken för återfall i kriminalitet, men även missbruk.

Vill du veta mer om oss och sättet vi arbetar på är du välkommen att kontakta oss.

Kontakt

Placeringsrådgivare
Boende

073-180 05 84
anna.karlsson@oc.se

Meddelande

  Kontakta oss

  Hur kan vi hjälpa till?