Speciallösningar

Vi erbjuder eget boende i lägenheter med stöd av boendestödjare. Lägenheterna som är fullt möblerade finns i Stockholm och olika kranskommuner. Du skall vilja förändra din livssituation och vara drogfri.

Kontakt

Samordnare
Speciallösningar/Träningslägenheter

070-810 03 66
tina.casperson@oc.se

Meddelande