Speciallösningar

Vi erbjuder eget boende i lägenheter med stöd av boendestödjare. Lägenheterna som är fullt möblerade finns i Stockholm och olika kranskommuner. Du skall vilja förändra din livssituation och vara drogfri.

Kontakt

Verksamhetsansvarig
Avlösning/Ledsagning

Bitr. Affärsområdeschef
Personlig assistans

073-511 15 10
asa.rosenqvist@oc.se

Placeringsrådgivare
Boende

073-180 05 84
anna.karlsson@oc.se

Samordnare, OC Speciallösning
Boende

070-225 04 50
jessica.oskarsson@oc.se

Meddelande

    Kontakta oss

    Hur kan vi hjälpa till?