Träningslägenheter i Salem

Våra försöks- och träningslägenheter är för vuxna från 21 år som genomgått vård och rehabilitering eller som tidigare bott i stödboende och behöver fortsatt stöd. Man ska bedömas kunna klara eget boende med boendestöd.

Vid inflytt i träningslägenhet tillsätts en kontaktperson/boendestödjare som har bred erfarenhet av att arbeta med målgruppen. Vi anpassar därför vårt arbetssätt utifrån varje individs behov och socialtjänstens uppdrag.

Varje brukare har ett individuellt veckoschema utifrån socialtjänsten beställning. Utifrån vårdplanen upprättas sedan en genomförandeplan tillsammans med den boende och dennes boendestödjare. Genomförandeplanen mynnar ut i ett särskilt upprättat veckoschema.

Ibland kan boendestöd behövas dagligen och ibland är det tillräckligt med stöd 1-3 gånger per vecka. Vi följer noggrant upp hur stödbehovet förändras över tid och vi finns med och ger stöd så länge den boende och uppdragsgivaren önskar.

I en träningslägenhet får den boende träna på att bo själv och klara av att sköta sitt hem på egen hand både ekonomiskt, praktiskt och socialt. Utöver stöd i själva boendet motiverar även boendestödjaren den boende till sociala aktiviteter och ett socialt samspel utanför boendet. Målet med boendet är att individen ska utveckla självständighet samt öka sin förmåga att klara sitt boende utan stöd. Placeringar sker enligt SoL men vi vänder oss även till personer med insatser enligt LSS. Lägenheterna, ettor, ligger i allmänna bostadshus, fullt utrustade med möbler, husgeråd, tv och internet.

Kontakt

Placeringsrådgivare
Boende

073-180 05 84
anna.karlsson@oc.se

Meddelande

    Kontakta oss

    Hur kan vi hjälpa till?