Nu har vi kommit igång med utbildning för vår personal. Vi har ett samarbete med Durewall Institutet som erbjuder bland annat förflyttningskunskap, förebygg & bemötande utagerande beteende och HRL.