Vändpunkten

Boendet som ligger i Sköndal vänder sig till personer med psykiska eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och som har en missbruksproblematik eller är hemlösa. Även en kriminell bakgrund kan finnas. Åldersgrupp från 21 år och uppåt.
Ligger nära Sköndals centrum strax söder om Stockholm. Boende i egna lägenheter med andrahandskontrakt. Lägenheterna finns i ett vanligt hyreshus. Kollektivtrafiken är väl utbyggd. Lägenheterna är 1-2:or som är fullt utrustade och nyrenoverade.
De boende har varsin kontaktperson. De får stöd i sin rehabilitering, ADL-träning, lära sig att sköta ett eget boende, klara av sin ekonomi, sköta myndighetskontakter, sjukvårdskontakter, träna upp sin fysik och återupprätta sociala relationer. Målsättning är att de boende skall få/ha en daglig sysselsättning.

Kontakt

Verksamhetschef
LSS-boende Sköndal
Vändpunkten
Salems Stödboende

070–715 43 35
patricia.berglund@oc.se

Placeringsrådgivare

073-180 05 84
anna.karlsson@oc.se

Biträdande verksamhetschef

LSS-boende Sköndal
Vändpunkten
Salems Stödboende

072-174 01 38
mary-eva.owilli@oc.se

Meddelande