Du som vårdtagare hos OC

Avlösning/ledsagning hos OC innebär att du som kund i hög grad bestämmer vem som ska vara din avlösare/ledsagare och hur du vill att insatsen ska utföras för att dina behov tillgodoses på bästa sätt.


Flöde och tillvägagångssätt

Första impulsen kan vara en beställning från biståndshandläggaren eller att du som potentiell kund/anhörig till kund hör av dig till oss. Ansvarig från OC tar kontakt med dig eller anhörig och ger kort information om OC och vårt arbetssätt. Om du vill gå vidare bokar vi in tid för hembesök.
Väl på hembesök berättar ansvarig om OC, hur vi arbetar, rutiner, hur man når oss.
Du berättar om dina förutsättningar, vilka tider du vill ha hjälp och önskemål om personal. Vi behov kommer tolk att användas vid hembesöket.


Rätt att välja personal

Många gånger kan du själv ha förslag på en person som du vill ha som avlösare/ledsagare.
Om detta är fallet tar vi kontakt med denna person för personligt möte. Om du själv ej har förslag på personal så tillsätter vi i första hand någon ur vår egen organisation, i andra hand rekryterar vi utifrån. Efter cirka en månad har vi uppföljningsmöte med dig/anhörig, personal och ansvarig från OC.


Det är du som styr hjälpen

Vi delegerar i möjligaste mån ledsagaren och avlösaren att komma överens med dig när du vill få hjälpen för att slippa onödiga mellanled genom ansvarig för verksamheten. Oftast är detta uppskattat hos både kund och anställd då man har en direktkommunikation.
När kunder har mer omfattande insatser och ytterligare personal är inblandad går tidsbokningen genom ansvarig hos OC.
Kostnader som uppstår i samband med uppdraget för ledsagaren/avlösaren betalas av denna själv. Du som kund ska ej lägga ut för dessa omkostnader.

 

Hör gärna av dig till oss för mer information.

Meddelande

    Kontakta oss

    Hur kan vi hjälpa till?