Vårdtagare hos OC

Avlösning/ledsagning hos OC innebär att du som kund i hög grad bestämmer vem som ska vara din avlösare/ledsagare.
Vi har i flera fall anställt personer som har rekommenderats eller valts ut direkt av våra kunder. I några fall har vi anställt en nära anhörig. De avlösare/ledsagare vi har anställda i dagsläget har oftast mångårig erfarenhet inom vård och omsorgsarbetet. Antingen jobbar man hel- eller deltid, eller så har man en timanställning med enbart dig som kund.
Flöde och tillvägagångssätt
Första impulsen kan vara en beställning från biståndshandläggaren eller att du som potentiell kund/anhörig till kund hör av dig till oss. Ansvarig från OC tar kontakt med dig eller anhörig och ger kort information om OC och vårt arbetssätt. Om du vill gå vidare bokar vi in tid för hembesök.
Väl på hembesök berättar ansvarig om OC, hur vi arbetar, rutiner, hur man når oss, klagomålshantering, sekretessförpliktelse, förhållningssätt samt går igenom upplägget och genomförandet av uppdraget.
Du berättar om dina förutsättningar, vilka tider du vill ha hjälp, önskemål om personal, krav på utbildning/erfarenhet, önskemål om svenskspråkig personal eller personal som talar annat språk, religion, kultur, man/kvinna osv. Vi behov kommer tolk att användas vid hembesöket och i fortsatt kontakt med dig/anhörig.
Det är du själv som bestämmer vem/vilken personal som ska utföra uppdraget. Vi liknar detta mycket med vår personliga assistansverksamhet där kunden själv bestämmer vem som ska vara assistent.
Rätt att välja personal
Många gånger kan du själv ha förslag på en person som du vill ha som avlösare/ledsagare.
Om detta är fallet tar vi kontakt med denna person för personligt möte, information och klarar av administrativa saker som anställningsavtal, rutiner, förhållningssätt, berättar om OC osv. Om du själv ej har förslag på personal så tillsätter vi i första hand någon ur vår egen organisation som arbetar deltid, i andra hand rekryterar vi utifrån.
När vi har förslag på person får du/anhöriga träffa denna person för att se om det uppstår ömsesidigt tycke. Om inte så presenterar vi fler personer.
Om det uppstår tycke får personen först en introduktion hos OC om våra rutiner, förhållningssätt, praktiska detaljer osv. Därefter får personen påbörja introduktion hos dig. Om du/anhörig så önskar följer även ansvarig med vid det första arbetspasset. Om det är barn/ungdomar som är kund så är det föräldern som ger en slags introduktion, information m.m. åt den anställde vid det första arbetspasset. Detta skapar oftast en större trygghet hos alla parter.
Ansvarig hos OC ringer alltid upp både dig/anhörig och personal efter det första genomförda arbetspasset för att stämma av hur det gått.
Uppföljningsmöte
Efter cirka en månad har vi uppföljningsmöte med dig/anhörig, personal och ansvarig från OC.
I vissa fall räcker det med att en telefonuppföljning görs om du/anhöriga och personal är nöjda. Efter denna månadsuppföljning görs sedan uppföljning vid behov eller minst en gång var tredje månad.
För att säkerställa att du ska få hjälp vid bestämda tider rekommenderar vi att det alltid finns minst två personer som kan jobba hos dig.
Vissa kunder som har få beviljade timmar väljer dock ibland att bara ha en person och flyttar istället inbokad tid till annan dag om personen måste avboka.
Det är du som styr hjälpen
Vi delegerar i möjligaste mån ledsagaren och avlösaren att komma överens med dig när du vill få hjälpen för att slippa onödiga mellanled genom ansvarig för verksamheten. Oftast är detta uppskattat hos både kund och anställd då man har en direktkommunikation.
När kunder har mer omfattande insatser och ytterligare personal är inblandad går tidsbokningen genom ansvarig hos OC.
Kostnader som uppstår i samband med uppdraget för ledsagaren/avlösaren betalas av denna själv. Du som kund ska ej lägga ut för dessa omkostnader.

Meddelande