I Vindeln är Hellen Tesfay ansvarig och i Örebro Neven Amin, i Örebro hittar ni även vår jurist Katja Rodermil.

Vindeln:
OmsorgsCompagniet i Norden
Ordenshusväg 9
922 31 Vindeln

Örebro:
OmsorgsCompagniet i Norden
c/o My office
Stenbackevägen 6
702 25 Örebro