Familjehem

OmsorgsCompagniet erbjuder jour- och familjehemsplaceringar till barn, ungdomar och vuxna som ett alternativ till en HVB placering.

OmsorgsCompagniet har tillstånd från IVO att bedriva familjehemsvård.

OC erbjuder alternativ till HVB och SiS placeringar för barn, ungdomar och unga vuxna som har ett normbrytande beteende där kriminalitet är en av dem aspekterna. Vi arbetar tätt ihop med familjehemsföräldrar, klientcoacher och familjehemskonsulenter för att få den unge/individen att bryta med den kriminella livsstilen. Vi erbjuder även skyddsplaceringar till unga/vuxna som är i behov av skydd utifrån sin levnadssituation.

Vi skräddarsyr en placering utifrån klientens behov och socialtjänstens önskemål. Oftast är vi ett team som arbetar med ungdomen, familjehemmet och föräldrar. Våra klientcoacher arbetar tätt med ungdomarna med behandlingsprogrammet ”Kriminalitet som livsstil” och kontaktpersonen kan stötta ungdomen till en meningsfull fritid. Familjehemskonsulenterna stöttar upp familjehemmen.

Våra jour och familjehem finns i hela Sverige och de är utredda enligt Kälvestensmetoden.

Extra tjänster:

  • Traumabehandling.
  • Stöd till föräldrar och syskon som är kvar i hemmiljön.
  • Stödja individen i hemmiljön innan en placering.
  • Upprätthålla kontakten med biologiska föräldrar.
  • Finnas med som stöd vid umgänge.

Omsorgscompagniets familjehem är noggrant utvalda familjer med erfarenhet och kunskap om målgruppen. Vi har många familjer som har olika kompetenser. Vid placering gör vi en noggrann matchning utifrån den placerades behov och familjehemmets kompetens.

Vi erbjuder våra familjer täta uppföljningar av den placerades situation samt handledning i grupp eller individuellt.

Våra familjehemskonsulenter har lång erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar.

Om du vill samarbeta med oss och har erfarenhet av målgruppen eller går i tankar om att bli jour-familjehem är du välkommen att ta kontakt med oss.

Krimprogram Kriminalitet som Livsstil  

Ett stort samhällsproblem idag är gängkriminalitet och andra destruktiva samt extremistiska grupperingar. På Omsorgscompagniet ser vi ett stort behov av att jobba dels förebyggande med de som är på väg att rekryteras in i gäng men även de som redan har hamnat i en destruktiv samt kriminell livsstil. Denna typ av problematik har vi märkt börjar att gå ner i åldrarna och därför är det viktigt att agera tidigt och resursstarkt.Vi har ett arbetssätt som syftar till att stärka familjehemmen i deras viktiga arbete men även ge ungdomarna ett individanpassat samt skräddarsytt stöd där den unge individen har tillgång till ett vuxentätt nätverk.

På Familjehemsverksamheten jobbar vi utifrån kriminalitetsprogrammet KSL, som vänder sig till ungdomar som bedöms ha ett vårdbehov vad gäller kriminalitet. Vår verksamhet har licens att bedriva programmet och har flera utbildade programledare.

Programmet bygger på tankar om kriminalitet som livsstil samt syftar till att utmana kriminella tankemönster, attityder och beteenden för att bryta en destruktiv livssituation samt få möjligheten att skapa nya och positiva tankemönster. Vi gör ett individuellt utformat behandlingsprogram beroende på behov och önskemål från uppdragsgivare.

 

Kontakta oss så berättar vi mer:

Biträdande Verksamhetschef

samira.said@oc.se

Meddelande

    Kontakta oss

    Hur kan vi hjälpa till?