Personlig assistans, Göteborg
(talar även somaliska)
072-545 35 94
isse.musse@oc.se