Om oss

OmsorgsCompagniet har funnits sedan 2003, startades och ägs av Vilhelm Rosenqvist. Vi erbjuder dig som kund ”Omsorg med Omtanke” och ger dig ”det lilla extra”. Vår verksamhet omfattar personlig assistans, boenden och boendestöd. Vi utför också avlösning och ledsagning. Vi har idag ca 960 anställda.

Vår övergripande målsättning är att du som kund ska vara så nöjd att du vill rekommendera andra att komma till oss.

Styrelse och ekonomi:

AB OmsorgsCompagniet i Norden

AB OmsorgsCompagniet i Storstaden

AB OmsorgsCompagniet i Salem Stöd&Boende

 

Läs vår integritetspolicy

Stab

VD/styrelseledamot

goran@oc.se

Kvalitetschef

072–571 82 05
jennie.lundin@oc.se

Personlig assistans

Affärsområdeschef

076–010 57 57
sanna.p@oc.se

Biträdande Affärsområdeschef

073-511 15 10
asa.rosenqvist@oc.se

Team leader
070-083 08 55
michael.holm@oc.se

Jurist

070-080 99 72
katja.rodermil@oc.se

Kundansvarig
Stockholm
070-244 09 77
my.rylander@oc.se

Kundansvarig
Stockholm
070-416 79 20
jennica.gidlund@oc.se

Kundansvarig
Örebro

072-092 54 89
neven.amin@oc.se

Kundansvarig
Malmö

070–416 95 30
michaela.sidoli@oc.se

Avlösning/ ledsagning

Boende

Affärsområdeschef
Individ & Familj och LSS

070-773 63 75
birgitta.ekegren@oc.se

Verksamhetschef
LSS-boende Sköndal
Vändpunkten
Salems Stödboende

070–715 43 35
patricia.berglund@oc.se

Placeringsrådgivare

073-180 05 84
anna.karlsson@oc.se

Biträdande verksamhetschef

LSS-boende Sköndal
Vändpunkten
Salems Stödboende

072-174 01 38
mary-eva.owilli@oc.se

OC United

072–545 35 94
isse.musse@oc.se

Projekt X

Klientcoach

Klientcoach

Klientcoach

Case manager

Styrelse

VD/styrelseledamot

goran@oc.se

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Styrelsesuppleant

Kontakt