Om oss

OmsorgsCompagniet har funnits sedan 2003, startades och ägs av Vilhelm Rosenqvist. Vi erbjuder dig som kund ”Omsorg med Omtanke” och ger dig ”det lilla extra”. Vår verksamhet omfattar personlig assistans, boenden och boendestöd. Vi utför också avlösning och ledsagning. Vi har idag ca 960 anställda.

Vår övergripande målsättning är att du som kund ska vara så nöjd att du vill rekommendera andra att komma till oss.

Styrelse och ekonomi:

AB OmsorgsCompagniet i Norden

AB OmsorgsCompagniet i Storstaden

AB OmsorgsCompagniet i Salem Stöd&Boende

 

Läs vår integritetspolicy

Stab

VD/styrelseledamot

goran@oc.se

Kvalitetschef

072–571 82 05
jennie.lundin@oc.se

Controller

079-068 34 71
monika.kienitz@oc.se

Redovisningsekonom

0768-86 88 17
katarzyna.szczerba@oc.se

Redovisningsekonom

0735-08 62 82
monika.marciniak@oc.se

Löneadministratör

072-858 75 51
busra.kazak@oc.se

Lön-/HR-ansvarig

08-649 59 00
edit.jonjons@oc.se

Business controller

070-083 08 90
peter.skorosz@oc.se

Personlig assistans

Sanna Pineros

Affärsområdeschef

076–010 57 57
sanna.p@oc.se

Biträdande Affärsområdeschef

073-511 15 10
asa.rosenqvist@oc.se

Team leader
070-083 08 55
michael.holm@oc.se

Jurist

070-080 99 72
katja.rodermil@oc.se

Kundansvarig
Stockholm
070-244 09 77
my.rylander@oc.se

Kundansvarig
Stockholm
070-416 79 20
jennica.gidlund@oc.se

Kundansvarig
Stockholm

070-493 47 98
sanaz.shariati@oc.se

Kundansvarig
Stockholm

070-714 76 45
frida.nordin@oc.se

Kundansvarig
Stockholm

070-850 55 62
gunnar.ullhag@oc.se

Kundansvarig
Örebro

072-092 54 89
neven.amin@oc.se

Kundansvarig
Örebro

076-010 20 61
suzanne.afzelius@oc.se

Kundansvarig
Örebro

073-543 54 26
tara.hamid.asad@oc.se

Kundansvarig
Örebro

073-541 65 60
alexander.gavrylyuk@oc.se

Kundansvarig
Trollhättan

073-544 54 79
anita.tetzlaff@oc.se

Kundansvarig
Trollhättan

073-511 34 19
martina.gustavsson@oc.se

Kundansvarig
Malmö

070–416 95 30
michaela.sidoli@oc.se

Kundansvarig
Malmö

070-413 41 26
beqir.sopjani@oc.se

Kundansvarig
Malmö

073-534 65 89
safete.ibrahimaj@oc.se

Kundansvarig
Göteborg

070–083 08 89
caroline.bjorkroth@oc.se

Göteborg

072–545 35 94
isse.musse@oc.se

Informatör

073-180 06 58
anisa.abduikadr@oc.se

Informatör

076-181 97 10
erik.petersson@oc.se

Informatör

073-508 93 91
theresa.lejon@oc.se

Rekrytering & Bemanningsansvarig
Personlig assistans

070-714 76 58
linnea.sennrot@oc.se

Avlösning/ ledsagning

Kundansvarig Ledsagning/avlösarservice

070-811 09 96
patricia.ramo@oc.se

070-493 47 98
ida.pavelsen@oc.se

Föräldraledig

Boende

Affärsområdeschef
Individ & Familj och LSS

070-773 63 75
birgitta.ekegren@oc.se

Verksamhetschef
LSS-boende Sköndal
Vändpunkten

070–715 43 35
patricia.berglund@oc.se

Biträdande verksamhetschef
OC LSS Bromma

076-190 86 54
anneli.kettner@oc.se

Biträdande verksamhetschef

OC LSS Salem

072-174 01 38
moa.gunnarsson@oc.se

Bitr. Verksamhetschef
OC stödboende Södertälje

076-875 73 79
thomas.folcker@projektx2030.se

Samordnare
Speciallösningar/Träningslägenheter

070-810 03 66
tina.casperson@oc.se

Placeringsrådgivare

073-180 05 84
anna.karlsson@oc.se

Familjehem

Biträdande verksamhetschef
Familjehemsverksamheten

0708-106 77 20
tatjana.ljungblom@oc.se

Projekt X

Fastighet

Fastighetsassistent

tina.pham@oc.se

Styrelse

VD/styrelseledamot

goran@oc.se

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Styrelsesuppleant

Kontakt