Skip to content

Utbildning

Utbildning

OC investerar i utbildning och kompetens och fokuserar på olika utbildningsalternativ för sin personal och kunder. OC har samarbetspartners för att uppnå en bra framtidskompetens hos de anställda och hög kundtillfredsställelse.

Mia Kronesäter – Autism och boenden med olika livsvariationer.

OC samarbetar med Mia Kronesäter som besitter stor kunskap och livserfarenhet inom området Autism och boenden med olika livsvariationer. Mia erbjuder kompetenshöjande utbildning och handledning och vänder sig till personal, privatpersoner och bolag. Mia besitter stor erfarenhet och kunskap och kommer att utgöra stort stöd för dem som arbetar och/eller lever med personer med Autism.

Mia erbjuder utbildningar i olika former och med olika innehåll. Mia kan anlitas både av privatpersoner och bolag.

För att veta mer om Mias utbildningar och för att boka uppdrag kontakta henne på info@oc.se

Mias utbildningstjänster

UTBILDNING 1:  FÖRSTÅ/ BEMÖTANDE/ FÖREBYGG/ METOD

 • Den här utbildningen ger dig som deltagare bättre struktur och fördjupning i förståelse, bemötande och metod. Metoden som ni under dagen får vara med att bygga baserat på ovanstående och er kunds behov.
 • Det innebär att du som resurs får grunder i Autism och hur du ska lyckas i din arbetsroll och tillämpa samma språk genom alla led. Från kund till familj till kundansvarig och assistenter till skola, arbetsplats, skola, allmänhet.
 • Vi fördjupar oss i hur/när verktygen ska användas i det dagliga pusslet så att medvetenhet blir en naturlig del som genomsyrar hela ditt arbetssätt.
 • Kursen blandar teori och praktik och håller på en dag.

UTBILDNING 2: UTÅTAGERANDE BETEENDE

 • Den här utbildningen sätts ihop med utbildning 1 så att det blir mer tid att fysiskt träna på självskydd och skydd för kunden. 
 • Här jobbar vi med hur man på ett mjukt sätt kan arbeta konfliktdämpande med beteenden som kan kännas hotfulla och med människor som har ett utåtagerande eller självskadebeteende.
 • Vi blandar teori och praktik, kursen är två dagar. Utbildning 1och 2 kan tas separat.

UTBILDNING 3: 10 PRINSIPER INOM LLS BOENDEN

 • Målet med den här utbildningen är att skapa en behaglig miljö för både personal och boende.
 • Syftet är att du ska få kunskaper kring vilka mekanismer som utlöser obehagliga/hotfulla/fysiska situationer.
 • Du lär dig med kroppsspråk, förhållningssätt och planering att undvika att dessa situationer uppstår.
 • Skulle en fysisk situation ändå uppstå ska du ha fått kunskaper att kunna skydda dig själv, kollegor, andra boende utan att kränka eller skada ”angriparen”.
 • Vi blandar teori och praktik, utbildningen håller på i 2 dagar.

UTBILDNING 4: MÄNNISKANS RELATION TILL LIVET

 • Den här utbildningen ger dig en djupare förståelse för hur hjärnan fungerar.
 • Du får insikt om, varför du gör som du gör.
 • Vi går igenom hur känslor till slut blir dina tankar som sedan blir ditt beteende som i sin tur blir din personlighet, och till sist blir det liv som du nu lever.
 • Den här kursen är till för dig, som är villig och se på sig själv, och som känner att ditt beteende har fått negativa konsekvenser.
 • Genom kursens verktyg, får du förståelse för hur ditt beteende har påverkat dina nära och kära och hur förändringen kan börja.
 • Kursen är baserad på mitt liv och erfarenheter, mig som KBT terapeut och Pastor i metafysik.
 • Vi blandar samtal, teori, och praktik. 10 ggr upp till 3 timmar varje gång.

HANDLEDNING

 • Detta är ett pedagogiskt verktyg som används vid problematik inom en grupp eller en organisation.
 • Syftet är att lösa konflikter och skapa ett förhållningssätt där alla arbetar i samverkan mot gemensamma mål.
 • Handledning ges till personalgrupper och enskilda individer.
 • Handledning är mycket enklare att ge/förstå om man har ovanstående kurs/kurser som grund när vi arbetar.

SAMTAL1

 • Är ett verktyg som man kan använda när en medarbetare inte mår bra inom organisationen. Det kan ha hänt olika saker som inte känns utagerat eller pratat om.

SAMTAL2

 •  Där jag lär ut vad ett stödjande samtal innehåller med praktik och träning. Alla organisationer skulle ha en människa som är utbildad i stödjande samtal.