Skip to content

Juridiska tjänster

Juridiska tjänster

OC erbjuder värdefull juridisk hjälp sina kunder. För OC är juridisk hjälp till sina kunder en av de mest nödvändiga och viktigast servicen ett assistansbolag kan erbjuda och satsar därför stort på att anlita de jurister med högsta kompetensen inom rättsområdet. OCs kunder får hjälp att navigera genom processer med myndigheter och domstolar, hjälp med att upprätta överklaganden och juridiskt stöd och hjälp vid utredningar och hembesök. För OC är det av största vikt att kunderna på bästa sätt kan säkra sina beslut och timmar och att de får de bästa förutsättningarna att erhålla beslut som korresponderar med hjälpbehovet.

OC har ett nära samarbete med en av Sveriges främsta jurister inom området personlig assistans, Sofia Tedsjö, som tillsammans med ett team av jurister ansvarar för att driva ärenden åt OCs kunder och utgör en stor tillgång för att upprätthålla högsta kvalitet i bolagets juridiska tjänster. Sofia Tedsjö erbjuder expertis och kunskap om de specifika lagar och regler som gäller inom personlig assistans och hjälper OCs kunder att navigera genom juridiska frågor på ett framgångsrikt sätt.

Sofia Tedsjö som idag driver byrån Tedsjöpartners har en mångårig karriär som grundare av samt advokat och delägare till en av Sveriges mest framgångsrika advokatbyråer, C J advokatbyrå med särskilt inriktning mot Socialförsäkring i allmänhet och personlig assistans i synnerhet. Sofia Tedsjö har en gedigen erfarenhet som advokat och att företräda bolag i olika juridiska processer och besitter särskild expertis att företräda personer med rättigheter enligt Socialförsäkringsbalken (SFB) och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Sofia Tedsjö har utöver sitt delägarskap på C J Advokatbyrå varit med och bidragit till utvecklingen av juridiken inom personlig assistans genom att ha deltagit i flera remissyttranden för ny lagstiftning inom personlig assistans. Hon har således aktivt varit involverad i att påverka och förbättra den rättsliga ramen för personlig assistans. Sofia Tedsjö har även varit medförfattare till facklitteratur inom socialtjänsten, särskilt inom personlig assistans, och har på så vis bidragit till att dela sin kunskap och expertis genom skrivna verk. Genom att ha varit verksam inom personlig assistans under många år och med deltagande i remissyttranden och facklitteratur, har Sofia Tedsjö byggt upp ett starkt professionellt nätverk och ett gott rykte inom branschen.

Personlig assistans och den tillhörande lagstiftningen kan förändras över tid. Att vara en expert inom området kräver att man håller sig uppdaterad med den senaste rättsutvecklingen. Den erfarenhet som Sofia Tedsjö har medför en djupgående kunskap om de aktuella lagarna och reglerna inom personlig assistans och kan erbjuda högkvalitativ rådgivning och representation till OC assistans kunder. Hennes gedigna erfarenhet och kunskap innebär att hon kan analysera och bedöma våra kunders situation noggrant och erbjuda strategisk rådgivning baserat på kundernas specifika behov. Hon kan utvärdera olika alternativ, föreslå bästa vägen framåt och hjälpa till att ta beslut som är i kundens bästa intresse. Utöver att vara en framstående jurist inom personlig assistans besitter Sofia Tedsjö förmågan att vara empatisk och kundfokuserad. Det innebär att förstå och lyssna på kundernas specifika behov och önskemål samt vara engagerad i att hjälpa dem att uppnå sina mål inom personlig assistans.