Verksamhetsansvarig Avlösning/Ledsagning Bitr. Affärsområdeschef Personlig assistans 073-511 15 10 asa.rosenqvist@oc.se

Jurist (talar även ryska) 070-080 99 72 katja.rodermil@oc.se

Jurist 073-509 81 12 lars-johan.decker@oc.se

KundansvarigPersonlig assistans, Stockholm 070-493 47 98 nicole.ericson@oc.se

Kundansvarig Personlig assistans, Stockholm 070-416 79 20 jennica.gidlund@oc.se

Kundansvarig Personlig assistans, Stockholm 070-850 55 62 gunnar.ullhag@oc.se

Kundansvarig Personlig assistans 070-714 76 45 linnea.sennrot@oc.se

Kundansvarig Personlig assistans, Stockholm 070-244 09 77 my.rylander@oc.se

Kundansvarig Personlig assistans, Örebro (talar även arabiska) 072-092 54 89 neven.amin@oc.se

Kundansvarig Personlig assistans, Örebro 076-010 20 61 suzanne.afzelius@oc.se