Sanna Pineros

Affärsområdeschef Personlig assistans (talar även tigrinska) 076-010 57 57 sanna.p@oc.se

Verksamhetsansvarig Avlösning/Ledsagning Bitr. Affärsområdeschef Personlig assistans 073-511 15 10 asa.rosenqvist@oc.se

Bitr. VerksamhetschefPersonlig assistans, Stockholm(talar även kurdiska) 070-493 47 98 shang.gohary@oc.se

Jurist (talar även ryska) 070-080 99 72 katja.rodermil@oc.se

Jurist 073-509 81 12 lars-johan.decker@oc.se

Kundansvarig/Teamleader Personlig assistans, Stockholm (talar även tigrinska) 070-966 57 57 hellen.tesfay@oc.se

Kundansvarig Personlig assistans, Stockholm 070-416 79 20 jennica.gidlund@oc.se

Kundansvarig Personlig assistans, Stockholm 070-850 55 62 gunnar.ullhag@oc.se

Kundansvarig Personlig assistans 070-714 76 45 linnea.sennrot@oc.se

Kundansvarig Personlig assistans, Stockholm 070-244 09 77 my.rylander@oc.se Föräldraledig