Personlig assistans

Vårt mål är att erbjuda individuella assistanslösningar för just ditt behov och dina önskemål. Vi bestämmer gemensamt innehållet och funktionen i avtalet. Att vi skall vara det självklara alternativet för dig som är i behov av personlig assistans. OCs recept för att du som kund ska vara nöjd är att ha personal som är erfaren och engagerad med en god känsla för service.

Det är viktigt för oss att skapa en långsiktig relation med dig som kund; en relation som är baserad på ömsesidigt förtroende, tillit samt givande och tagande.

Vi strävar efter att du som kund ska kunna leva ditt liv på så lika villkor som möjligt som alla andra med en hög nivå av meningsfullhet, livskvalitet och glädje.

Detta uppnår vi genom att:

  • Erbjuda erfaren och kompetent personal att utföra assistans med omsorg och omtanke.
  • Se till att dina anhöriga och assistenter har bra stöd, löner och arbetsvillkor (bl.a. genom vårt medlemskap i Almega). Så skapar vi en bra personlig assistans för dig som kund.
  • Erbjuda juridisk rådgivning. Du får hjälp med att ansöka och överklaga beslut om assistans, handikappersättning, färdtjänst och andra ersättningar.

Kontakt

Affärsområdeschef
Sanna Pineros
076 – 010 57 57
sanna.p@oc.se

Bitr. affärsområdeschef
Fredik Nilsson
070 – 041 75 78
fredrik.nilsson@oc.se

Jurist och styrelseledamot
Karim Ghomri
karim.ghomri@oc.se

Kontaktpersoner

Stockholm
Hellen Tesfay
073 – 545 50 31
hellen.tesfay@oc.se

Göteborg
Ida Eliasson
070 – 083 08 89
ida.eliasson@oc.se

Malmö
Michaela Sidoli
070 – 416 95 30
michaela.sidoli@oc.se

Västerås/ Falun
Therese Lindmark
070 – 493 47 98
therese.lindmark@oc.se

Huskvarna/ Jönköping
Fredrik Nilsson
070 – 041 75 78
fredrik.nilsson@oc.se

Meddelande