Skip to content

Boenden enligt SOL

Stödboende från 21 år

OC strävar efter att erbjuda hög kvalitet och säkra boenden till personer som har behov av och rätt till boende enligt  SoL.  OC har högt uppsatta kvalitetsmål och har målsättningen att erbjuda bästa möjliga vård och boende. OC arbetar aktivt för att säkerställa att de boendes behov tillgodoses på ett effektivt och högkvalitativt sätt. Det innebär att boendena är utformade och underhålls för att minimera risker och skapa en miljö där de boende kan känna sig säkra och bekväma. OC erbjuder även kvalificerad och engagerad personal som utgör en nyckelkomponent för att erbjuda högkvalitativ vård och omsorg. Personalen är utbildad och erfaren inom området och ha förmågan att möta de boendes specifika behov. 

OC Vändpunkten stödboende 

Vändpunkten är ett stödboende som vänder sig till personer från 21 år med psykiska och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och som även kan ha en missbruksproblematik eller kriminalitet. Stödboendet har upprättade samarbeten med beroendemottagningar och psykiatrienheter. De boende bor i lägenheter med andrahandskontrakt som är möblerade och har bra standard. Lägenheterna ligger i ett vanligt hyreshus. Det är tillåtet att ha husdjur i sin lägenhet. Stödboendet har tillgång till ett gym som ligger i huset. Stödboendet har en gemensamhetslokal som är bemannad dygnet runt. Boendet erbjuder rehabilitering, ADL- träning, att sköta ett eget boende och ekonomi och att hantera myndighetskontakter och övriga stödkontakter.

Personalen har lång erfarenhet av arbete med målgruppen. De är utbildade alkohol-och drogterapeuter, behandlingsassistenter, socialpedagoger samt mentalskötare. Personalen arbetar med tydliggörande pedagogik, MI och lågaffektivt bemötande. Stödboendet ligger nära Sköndals centrum. Bussar finns utanför huset och går regelbundet till Gullmarsplan och Farsta centrum. 

OC Salem stödboende 

Stödboendet i Salem vänder sig till personer från 21 år med psykiska och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och som även kan ha en missbruksproblematik eller kriminalitet. Stödboendet har en gemensamhetslokal som är bemannad dygnet runt. Vi har väl upprättade samarbeten med beroendemottagningar och psykiatrienheter. Boendet erbjuder bland annat rehabilitering, ADL- träning och sköta sitt eget boende och ekonomi. Myndighetskontakter och övriga stödkontakter. Stödboendet har en gemensamhetslokal som är bemannad dygnet runt. De boende bor i lägenheter med andrahandskontrakt som är fullt utrustade och nyrenoverade. Lägenheterna ligger i ett vanligt hyreshus. Det är tillåtet att ha husdjur i sin lägenhet.

Vår personal har lång erfarenhet av arbete med målgruppen. De är utbildade alkohol-, och drogterapeuter, behandlingsassistenter, stödpedagoger samt mentalskötare. Personalen arbetar med tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande. 

Placeringsförfrågningar

Rickard Rudelius

Verksamhetschef
OC Vändpunkten
OC Salem
070-715 43 35

OC Stödboenden erbjuder

  • Stödboende för personer med psykosociala svårigheter eller neuropsykiatriska diagnoser, som på olika sätt har svårt att finna sig till rätta i sin hemmiljö och där det inte finns möjlighet till annat boende. 
  • Stödboende med lägenheter som riktar sig till personer från 21 år som har eller haft en missbruksproblematik eller hemlöshet. 
  • Kontinuerliga och fasta personaltider för handledning. 
  • Personal som har rätt kompetens och utbildning och som alltjämt erbjuds fortbildning. 
  • Boenden som finns belägna i olika delar av Stockholm och där det finns bra kommunikationer med buss, T-bana, pendeltåg. 

Skyddatboende

Placeringsförfrågningar

Mathina Almström

OC Skyddatboende erbjuder skydds samt avhopparplaceringar.