Skip to content

LSS Serviceboende

OC LSS Serviceboenden

OC strävar efter att erbjuda hög kvalitet och säkra boenden till personer som har behov av och rätt till boende enligt LSS. OC har juridisk kompetens och kan hjälpa till att säkerställa att de rättsliga rättigheterna för de boende respekteras och att de får den vård och omsorg de har rätt till. OC har högt uppsatta kvalitetsmål och har målsättningen att erbjuda bästa möjliga vård och boende. OC arbetar aktivt för att säkerställa att de boendes behov tillgodoses på ett effektivt och högkvalitativt sätt. Det innebär att boendena är utformade och underhålls för att minimera risker och skapa en miljö där de boende kan känna sig säkra och bekväma. OC erbjuder även kvalificerad och engagerad personal som utgör en nyckelkomponent för att erbjuda högkvalitativ vård och omsorg. Personalen är utbildad och erfaren inom området och ha förmågan att möta de boendes specifika behov.

  • LSS serviceboenden från 18 årMålgruppen tillhör personkrets 1, vuxna från 18 år med lindrig utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  • Vi arbetar för att alla boende som önskar ska ha tillgång till dagligverksamhet/sysselsättning.
  • Kontinuerliga och fasta personaltider för handledning.
  • Personal som har rätt kompetens och utbildning och som alltjämt erbjuds fortbildning.
  • Boenden som finns belägna i olika delar av Stockholm och där det finns bra kommunikationer med buss, T-bana, pendeltåg.

Våra serviceboenden

OC LSS Salem

OC LSS Salem är ett serviceboende som är beläget nära Salems centrum. Målgruppen tillhör personkrets 1, vuxna från 18 år med lindrig utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. OC inriktar sig även mot personer med samsjuklighet och tar emot brukare som har eller haft missbruk eller beroende. OC har väl upprättade samarbeten med beroendemottagningar och psykiatrienheter. Boendet består av 14 lägenheter i en fastighet där även andra hyresgäster bor. Lägenheterna är stora ettor och tvåor. Det är tillåtet att ha husdjur i sin lägenhet. Gemensamhetslokalen är bemannad dygnet runt och det finns möjlighet till gemensamma aktiviteter, socialt umgänge, matlagning och gemensamma måltider. Utifrån den enskildes önskemål erbjuds regelbundna aktiviteter utifrån den enskildes önskemål som en gruppaktivitet eller enskilt tillsammans med personal. Målsättningen är att alla som bor på vårt boende ska ha någon typ dagligverksamhet/ sysselsättning. Personalen som arbetar på boendet har relevant utbildning och lång erfarenhet att arbeta med personer som har psykiska, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt missbruk. Personalen arbetar med tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande. Genom att skapa en pedagogisk miljö som präglas av lugn, tydlighet och positiva förväntningar ges förutsägbarhet för aktiviteter och händelser. Serviceboendet ligger centralt i Salem och bussar stannar utanför huset. Resa från Salem till Stockholms central tar ca 45 minuter och Salem- Södertälje tar ca 30 minuter.

OC LSS Salem har i dagsläget ramavtal med följande kommuner: Botkyrka, Danderyd, Haninge , Huddinge, Nynäshamn, Sundbyberg, Tyresö, Täby, Vaxholm. Placeringar från andra delar av landet är även

OC LSS Sköndal

OC LSS Sköndal är ett serviceboende som vänder sig till personer som tillhör personkrets 1, unga vuxna från 18 år med lindrig utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. Serviceboendet är beläget nära Sköndals centrum och består av 14 lägenheter i tre fastigheter där även andra hyresgäster bor. Lägenheterna består av nybyggda ettor och tvåor och boendet tar även emot par som har beviljas bistånd enligt LSS. Det är tillåtet att ha husdjur i sin lägenhet. I en av trappuppgångarna finns en gemensamhetslokal/personallägenhet där personal finns på plats dygnet runt. På natten har personalen sovande jour. I lokalen finns även möjligheter till gemensamma aktiviteter, socialt umgänge, matlagning och gemensamma måltider. Personalen som arbetar på boendet har relevant utbildning och erfarenhet att arbeta med personer som har psykiska och neuropsykiska funktionsnedsättningar. Det finns en stödpedagog anställd på varje LSS boende.

OC LSS Bromma

OC LSS Bromma är ett serviceboende enligt LSS och är beläget vid Brommaplan. Målgruppen tillhör personkrets 1, vuxna från 18 år med lindrig utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. OC har väl upprättade samarbeten med beroendemottagningar och psykiatrienheter. Boendet består av 14 lägenheter i 2 fastigheter där även andra hyresgäster bor. Det är tillåtet att ha husdjur i sin lägenhet. Gemensamhetslokalen är bemannad dygnet runt och där finns möjlighet till gemensamma aktiviteter, socialt umgänge, matlagning och gemensamma måltider. OC arbetar efter den enskildes delaktighet i att utforma sin vardag efter sina önskemål. OC har regelbundna aktiviteter som består av både gruppaktiviteter och enskilda aktiviteter. Personalen arbetar med tydliggörande pedagogik och ett lågaffektivt bemötande. OC LSS Bromma erbjuder digitala hjälpmedelslösningar så som digitala kalenderpåminnelser, digitala bildstöd och digitala matlagningsappar. Detta kan bidra till en ökad livskvalitet hos individen samt att personen i fråga blir mer delaktig i det digitala samhället vi lever i.

Vi utformar individanpassad alternativ kompletterande kommunikation så som exempelvis textstöd, bildstöd och ljudstöd. Målsättningen är att alla som bor på vårt boende ska ha någon typ dagligverksamhet/ sysselsättning.

OC LSS Bromma ligger vid Brommaplan och därifrån utgår bussar och tunnelbana med tät kommunikation till stora delar av Storstockholm.

Personalen som arbetar på boendet har relevant utbildning och lång erfarenhet att arbeta med personer som har psykiska och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt missbruk. Personalen arbetar med tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande. Genom att skapa en pedagogisk miljö som präglas av lugn, tydlighet och positiva förväntningar ges förutsägbarhet för aktiviteter och händelser. Det finns en stödpedagog anställd på varje LSS boende.

Placeringsförfrågningar

Antonia Söder

Verksamhetschef
OC LSS Bromma
OC LSS Sköndal
076-190 86 54

Anna Karlsson

Verksamhetschef
OC LSS Salem
073-180 05 84